Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

21:57
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
anjove
21:57

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viairmelin irmelin
21:56
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
anjove
21:48
2313 a2b5
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
anjove
21:48
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viairmelin irmelin
anjove
21:47
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viairmelin irmelin
anjove
21:47
8515 d2f0
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
21:47
Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lody podał jej malinowe
— Agnieszka Osiecka, “Oczy tej małej” (”Białe zeszyty”)
Reposted fromobnoxious obnoxious viairmelin irmelin
anjove
21:47
2501 ad07 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
anjove
21:21
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
anjove
21:17
3188 fac6 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

January 09 2018

anjove
16:02
"Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo Twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on powinien to docenić, ale jeśli tego nie zrobi... zrobi to za niego ktoś inny"
anjove
16:01

Czasami ludzie się nie odzywają dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, a czasem dlatego, że mają aż nazbyt wiele.

- Dan Wells

Reposted byPorannystormymindgdziejestola28mmeyotnotperfectgirllottibluebellcallitwhatyouwantjakmidzisiajzleagainnagainembraceiammistake
anjove
16:00

I każdego słowa nie wypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak grzechów żałować. Tylko że będzie za późno. A ileż takich słów nie wypowiedzianych zostaje w każdym człowieku i umiera razem z nim, i gnije z nim, i ani mu potem w cierpieniu nie służy, ani w pamięci. To po co jeszcze sami sobie zadajemy milczenie?

- Wiesław Myśliwski „Kamień na kamieniu”

anjove
15:57

Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.

— K. Platowska

anjove
15:55

Każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.

— Magdalena Knedler – Historia Adeli

anjove
15:54

Od pewnego czasu miewam kace suche, kace bez powodu, kace same w sobie. Po najgrzeczniejszym dniu, po nudnym wieczorze przed telewizorem, po łagodnym zaśnięciu budzę się rano z ciężkim kacem.

Tadeusz Konwicki

January 01 2018

22:29
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viamalazadymiara malazadymiara
anjove
22:27
3485 80ca 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viadziza dziza
anjove
22:27
3557 4090
Reposted fromwinter-mood winter-mood viatulele tulele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl