Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

anjove
21:15
anjove
21:12
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:10
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:08
Można być silną kobietą i ponad wszystko pragnąć miłości mężczyzny.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:08
1357 fcc2 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:08
Zrób sobie dzień bez myślenia. Wyjmij ze swojej głowy tych, którzy cię skrzywdzili i takich, którzy zepsuli ci humor. Wyloguj się na chwilę. Nie wyolbrzymiaj, nie analizuj. Odłóż na bok problemy i rozterki. Pozwól sobie na oddech i spokój. Czasem tak trzeba. Wyjść, zamknąć drzwi. Nie myśleć. Wrócisz. Wrócisz jutro. Do życia ze zdwojoną siłą, z kosmiczną energią, z naładowanymi akumulatorami, wyluzowanym sercem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaaartynnn maaartynnn

January 24 2018

22:06
9169 892b 500
może karma wraca...
anjove
22:05
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viakindziutka kindziutka
anjove
22:04
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
anjove
22:04
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted fromkatalama katalama viaoversensitive oversensitive
anjove
22:02
7419 fabe
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
anjove
22:01
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
anjove
22:01
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
anjove
22:00
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viaSkydelan Skydelan
anjove
22:00
1178 b913
Moje CV...
Reposted fromscorpix scorpix viaSkydelan Skydelan
anjove
22:00
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viairmelin irmelin
anjove
22:00
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
anjove
21:59
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
anjove
21:58
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
anjove
21:58
9296 6ecb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl