Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2018

anjove
22:05
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viakindziutka kindziutka
anjove
22:04
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
anjove
22:04
Jak ktoś ma w nas zobaczyć coś wyjątkowego, skoro same uważamy, że jesteśmy do dupy? 
— K,P.
Reposted fromkatalama katalama viaoversensitive oversensitive
anjove
22:02
7419 fabe
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
anjove
22:01
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan
anjove
22:01
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
anjove
22:00
7569 55e8
Reposted fromtudu tudu viaSkydelan Skydelan
anjove
22:00
1178 b913
Moje CV...
Reposted fromscorpix scorpix viaSkydelan Skydelan
anjove
22:00
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viairmelin irmelin
anjove
22:00
Bliskość jest w dzisiejszych czasach tak rzadka, że aż magiczna.
— Janusz Leon Wiśniewski "Martyna"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaSkydelan Skydelan
anjove
21:59
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
anjove
21:58
5493 33ca
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
anjove
21:58
9296 6ecb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
21:57
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
anjove
21:57

A tragedy, when a mature mind and a romantic heart are in the same body.

— Arabic Quote
Reposted fromlululemony lululemony viairmelin irmelin
21:56
0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
anjove
21:48
2313 a2b5
Reposted fromlostinspace lostinspace viairmelin irmelin
anjove
21:48
Po prostu się za bardzo do Ciebie przyzwyczajam. A odzwyczajenie się raczej łatwe nie będzie.
— B. / 21.IV.15. - Wewnętrzne przetrącenie kręgosłupa
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viairmelin irmelin
anjove
21:47
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viairmelin irmelin
anjove
21:47
8515 d2f0
Reposted fromfelicka felicka viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl