Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

19:51
anjove
19:42
0579 b468 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
anjove
19:41
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
anjove
19:37
Jeśli spotyka Cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett
Reposted fromlovvie lovvie viapoem-orgy poem-orgy
anjove
19:30
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
anjove
19:30
anjove
19:28
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viafckit fckit
anjove
19:07
On zakochał się od pierwszego spojrzenia. Wpadł po uszy. Po jej uszy, które darzył uczuciem szczególnym. Nie ukrywał tego, niczego nie kombinował. Po prostu przytrafiło mu się szczęście i nieszczęście jednocześnie - zakochał się w skomplikowanej dziewczynie.
— "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromweightless weightless viashiawasedawa shiawasedawa
anjove
19:07
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaelusive elusive

April 23 2017

anjove
22:48
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:43
5541 a887
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
anjove
22:34
0793 d15a
Reposted fromclaudiappi claudiappi viapiar piar
22:25
8309 ce90

What is it

Reposted frommyry myry viapiar piar
21:28
0551 e409 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:27
7952 a20e
Reposted fromnataliablus nataliablus viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:26
5059 b2b9
Reposted fromIriss Iriss viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:26
5598 a3a8 500
chyba spieprzyłam większość z nich...
Reposted fromshrew shrew viamaaartynnn maaartynnn
21:25
5571 03e0
Reposted frommittland mittland viamaaartynnn maaartynnn
anjove
21:25
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viamaaartynnn maaartynnn
anjove
20:58
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl