Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

anjove
21:41
Czas i tak upłynie. Czy tego chcesz, czy nie chcesz. Od nas zależy, jak go wykorzystamy. Tylko i wyłącznie od nas.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
anjove
21:26
9447 e7b3
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
anjove
21:25
9469 cc28
Dla Ciebie mogę zrobić wszystko,  co zechcesz powiedz tylko...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
anjove
21:20
9518 3f76 500
Reposted fromoutoflove outoflove
anjove
21:20
9523 3c1c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
anjove
21:18
Tra­cimy ty­le cza­su na rzeczy pil­ne, że nie star­cza nam go na rzeczy ważne.
— François de La Rochefoucauld
Reposted frommoscow moscow viapaulinac26 paulinac26
anjove
21:17
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
anjove
21:17
0004 7d84 500
Reposted fromhollygrove hollygrove viazwariowalam zwariowalam
anjove
21:17
0874 e619
Reposted fromrol rol viaiamsuperwoman iamsuperwoman
anjove
21:16
anjove
21:16
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viazwariowalam zwariowalam
anjove
21:15
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaemblemat emblemat
anjove
21:15
8282 852d
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viajazzuj jazzuj
anjove
21:15
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viajazzuj jazzuj
anjove
21:15
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialaj laj
anjove
21:14
anjove
21:14
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viakarlwho karlwho
anjove
12:55
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
anjove
12:55
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg

July 31 2017

anjove
21:31
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl