Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

00:11
3173 f3a3
Reposted fromclitoris clitoris viasnowqueen snowqueen
anjove
00:11
6389 48aa
OBLIVIATE <3
Reposted frombeautifulwar beautifulwar viasnowqueen snowqueen
anjove
00:10
9450 4f97 500
Reposted fromallnight allnight viasnowqueen snowqueen
anjove
00:08
Przy słabym mężczyźnie kobieta staje się silna. Przy silnym - szczęśliwa.
Reposted fromacetylcoa acetylcoa viarossana rossana
anjove
00:03
5645 0b47
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasnowqueen snowqueen
anjove
00:01
1480 5e02
Reposted fromjestemzero jestemzero viasnowqueen snowqueen

November 19 2017

anjove
23:59
7266 123f 500
ja tymbardziej
Reposted fromheroinee heroinee viasnowqueen snowqueen
anjove
23:59
4578 77f2
23:59
9597 c73e 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasnowqueen snowqueen
anjove
23:58
1662 d874
Reposted fromumorusana umorusana viasnowqueen snowqueen
anjove
23:58
5158 5503
Reposted fromnyaako nyaako viasnowqueen snowqueen
anjove
23:56
0025 660b
Reposted fromhasz hasz viaoblok oblok
anjove
23:55
8915 a6fd
Królowa jest tylko jedna ! :)
Reposted fromsaaabi saaabi viaoblok oblok
anjove
23:55
Reposted fromcouples couples viaoblok oblok
anjove
23:55
8768 a991 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaoblok oblok
anjove
23:55
9180 3f2f 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viaoblok oblok
23:52
9385 133b
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaoblok oblok
anjove
23:52
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaoblok oblok
anjove
23:51
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viaoblok oblok
anjove
23:50
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaoblok oblok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl