Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

12:06
6097 c481
Reposted fromLittleJack LittleJack viarossana rossana
anjove
12:06
5192 a258
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viarossana rossana
anjove
12:05
2834 368c
Reposted fromrazemosobno razemosobno viarossana rossana
anjove
12:03
9682 c178
Reposted fromsiara siara viasnowqueen snowqueen
anjove
12:02
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaoblok oblok
anjove
12:02
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas viaoblok oblok
anjove
12:02
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaoblok oblok
anjove
12:01
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaoblok oblok
anjove
12:01
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viakaisza kaisza
anjove
11:59
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viakaisza kaisza
anjove
11:59
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viakaisza kaisza

June 21 2015

anjove
22:33
4838 a476 500
Reposted frompesy pesy via12czerwca 12czerwca
anjove
22:32
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viakarrlajn karrlajn
anjove
22:29
4463 2ffa
anjove
22:29
9663 4ba6
Reposted fromIriss Iriss viametanoiaa metanoiaa
anjove
22:14
1001 2876 500
Reposted fromXibalba11 Xibalba11 vianiemanieba niemanieba
anjove
22:11

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viamaliwa maliwa
anjove
22:08
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
anjove
21:58
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viairmelin irmelin
anjove
21:52
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl